Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
Kaarna 27-5, Tallinn, 10620
mob: +372 504 0260
E-mail: eka at eka dot ee

Konsultandile
Kasutaja
Salasõna

Tere tulemast Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni koduleheküljele!

EKA on aastal 1992 asutatud Eesti konsultante ühendav assotsiatsioon.

Alates 2007 aastast on EKA ametlikult konsultandi kutset omistav organisatsioon ja järjest rohkem mõjujõudu omav nii ettevõtluse kui ka konsultatsioonituru regulatsiooni kujundamisel.

 Mis väärtust loob Eesti Konsultantide Assotsiatsioon:
 
Ettevõtjale
- Kindel infokanal konsultantide pädevuse ja usaldusväärsuse kohta
- Ettevõtja saab edastada pakkumiskutseid ühtsesse süsteemi
- Ettevõtjal on kindlus, et EKA liikmed järgivad eetikakoodeksit
 
Konsultandile
- Liikmelisus lisab usaldusväärsust kuna EKA liikmel on kohustus järgida eetikakoodeksit ja head tava
- EKA liikmeteni jõuavad paljud hanked ja pakkumiskutsed varem kui muude allikate kaudu. Mõned pakkumiskutsed tehakse ainult EKA liikmetele (ka rahvusvahelised).
- Pidev informeeritus uute meetodite ja võimaluste osas. Regulaarne omavaheline infovahetus.
- Koostöövõrgustik, mis võimaldab kiiresti kaasata usaldusväärseid ja kompetentseid konsultante erinevatesse projektidesse
- Liikmeüritused ja koolitused. Liikmetele korraldatakse regulaarselt kas tasuta või soodushinnaga koosviibimisi, seminare, konverentse ja koolitusi. Samuti vahendab EKA oma liikmetele soodustusega ka teiste korraldatavaid seminare.
- EKA on konsultandi kutset omistav organ. Konsultandi kutsetunnistus muutub lähiaastatel konsultatsiooniturul tegutsemise eelduseks.
- EKA liikmelisusega saab anda ühiskondliku panuse eesti majandusse. EKA liikmetel on tahet ja soovi olla mõjutaja mitte reageerija.
- Liikmelisusega kaasneb konsultantide andmebaasis esile tõstetud positsioon.